SPK Plenties Star “Good vision is our mission”

สินค้า

 • หน้าแรก
 • แผนกอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • สมุดทดสอบตาบอดสี (ISH-001)

  สมุดทดสอบตาบอดสีมี 2 แบบ คือ 24 Plate กับ  38  Plate

  แสดงรายละเอียด
  เครื่องทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น (V 2)

  เครื่องตรวจสายตาอาชีวอนามัย เป็นการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น ซึ่งผลการตรวจเราจะรู้ว่า ประสิทธิภาพการมองเห็นเราเป็นอย่างไร

  ถ้าในทางการแพทย์ จะใช้สำหรับตรวจโรค ที่เกิดจากการทำงาน คนเราทำงาน จะต้องใช้สายตาในการทำงานตลอดเวลา เมื่อระยะเวลาผ่านไปนานๆการมองเห็นของเราจะถดถอยหรือปกติ เครื่องตัวนี้จะเป็นตัวชี้วัดความผิดปกติของสายตาเรา ยี่ห้อ Titmus จะยอมรับกันทั่วโลก

  แสดงรายละเอียด