SPK Plenties Star “Good vision is our mission”

บริการ

  • หน้าแรก
  • บริการ
  • SPK Plenties Star "The Vision of Services"

    เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดหลักของเรา เราจึงเน้นให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าของเราทุกคน เรามีความห่วงใยในทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าของเรา บริษัทของเรามีช่างผู้ชำนาญด้านอุปกรณ์แต่ละสายงาน หลังจากได้รับกรณีปัญหาจากลูกค้าแล้ว เรามีความห่วงใยในปัญหาเป็นอย่างมากและหาวิธีแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะระยะเวลาการรับประกัน เราให้บริการฟรีทั้งหมด

     

    แม้จะหมดอายุการรับประกัน เราก็ห่วงใยและดูแลลูกค้าทุกคนด้วยราคาที่สมเหตุสมผล