SPK Plenties Star “Good vision is our mission”

สินค้า

  • หน้าแรก
  • แผนกอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
  • เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
  • เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
    เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ทางอากาศ (SA 201)

    เครื่องตรวจการสมรรถภาพการได้ยิน เป็นตัวเครื่องที่มีการยอมรับของหน่วยงานทางด้านอาชีวอนามัย ซึ่งจะเป็นการตรวจ Air อย่างเดียว เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศเดนมาร์ค ใช้ง่าย มีความคงทนต่อการเคลื่อนที่ น้ำหนักเบา ตัวเครื่องนี้สามารถตรวจได้ 2 ระบบ คือ ระบบ Manual กับ Automatic ตัวเครื่องจะมาพร้อมกับ หูฟัง DD45 และกระเป๋าหิ้วเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่

    แสดงรายละเอียด