ประกาศย้ายที่ทำการแห่งใหม่

ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ทางบริษัท เอสพีเค เพลนตี้ สตาร์ จำกัด ได้ย้ายที่ทำการแห่งใหม่
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์โทรใหม่ คือ 0 2518 0117-8 หรือ 08 9895 4402 และเบอร์แฟ็กซ์ 0 2518 0119

SPK Plenties Star “Good vision is our mission”