SPK Plenties Star “Good vision is our mission”

สินค้า

เครื่องวัดเสียงแบบแยกความถี่ได้ (93)

เครื่องวัดเสียงแบบแยกความถี่ได้

แสดงรายละเอียด
เครื่องวัดเสียงแบบแยกความถี่ไม่ได้ (14)

เครื่องวัดเสียงแบบแยกความถี่ไม่ได้ ได้มาตรฐานสากล นำเข้าจากประเทศอังกฤษ

แสดงรายละเอียด
เครื่องวัดแสง (FT3424)

เครื่องวัดแสง เป็นรุ่นที่ได้มาตรฐานตามกรมสวัสดิการแรงงาน

แสดงรายละเอียด
เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหลังแบบดิจิตอล (T.K.K. 5404)

เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหลังแบบดิจิตอล

แสดงรายละเอียด
เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้าแบบดิจิตอล (T.K.K. 5403)

เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้าแบบดิจิตอล

แสดงรายละเอียด
เครื่องวัดกำลังหลังและขาแบบดิจิตอล (T.K.K.5402)

เครื่องวัดกำลังหลังและขาแบบดิจิตอล

แสดงรายละเอียด